Odstraňovač mastnoty z kuchyňských povrchů GALAX PowerClean 750 ml

Kód: 721990
Tip Premium
3 hodnocení
Značka: Galax
89 Kč 73,55 Kč bez DPH 89 Kč / 1 ks
Skladem (>5 ks)

Vysoce účinný čisticí prostředek, který si rychle poradí s nejobtížnějším znečištěním. Vhodné pro varné plochy, trouby, hrnce, pánve a další nádobí z nerezové oceli, skla, keramiky a nádobí se smaltovaným povrchem. 750g

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vysoce účinný čisticí prostředek, který si rychle poradí s nejobtížnějším znečištěním. Vhodné pro varné plochy, trouby, hrnce, pánve a další nádobí z nerezové oceli, skla, keramiky a nádobí se smaltovaným povrchem.

Speciální receptura bez agresivních abraziv kvalitativně rozpouští komplexní znečištění bez poškození čištěného povrchu. 

Způsob použití: před použitím otevřete stříkací trysku. Přípravek rovnoměrně naneste na znečištěný povrch, počkejte 2-3 minuty, otřete vlhkým hadříkem a poté opláchněte vodou. Na zvláště odolných místech postup opakujte.

Pozor: nedoporučuje se používat na hliníkové a plastové povrchy. Po uplynutí doby použitelnosti zlikvidujte jako domovní odpad.

Nebezpečné: Může způsobit korozi kovů. Způsobuje vážné poškození kůže a očí. Může mít dlouhodobé nepříznivé účinky na vodní organismy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte pouze v originálním balení. Zabraňte kontaktu s očima, kůží nebo oděvem. Po manipulaci si důkladně umyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/brýle/masku. PŘI STYKU S ÚSTY: vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení. PŘI STYKU S OČIMA: několik minut jemně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky a pokračujte ve vyplachování. PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo VLASY): okamžitě odstraňte veškerý kontaminovaný oděv. Omyjte kůži vodou. PŘI VDECHNUTÍ: vyveďte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte mu příjemné podmínky pro dýchání. Okamžitě zavolejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lékaře. Rozlitou kapalinu ihned absorbujte, aby nedošlo k poškození jiných materiálů. Skladujte uzavřenou v obalu výrobce. Obsah/kontejner zlikvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Složení: 5 až 15%: hydroxid sodný, organické komplexní sloučeniny; méně než 5%: neiontové povrchově aktivní látky, organická rozpouštědla, modifikátory reologie. Trvanlivost: 36 měsíců od data výroby. Číslo šarže a datum výroby najdete na obalu. Podmínky skladování: skladujte při teplotách od +5°C do +30°C, chraňte před přímým slunečním zářením. 

Doplňkové parametry

Kategorie: Čisticí prostředky
Záruka: 3 roky
Hmotnost: 1 kg
Objem: 0,75 l